Jongeren & Schulden

Jongeren & Schulden

Heb je te maken met schulden of heb je kinderen die een schuldenlast dragen? Schulden bij jongeren is een veel voorkomend probleem. Met name wanneer jongeren op zich zelf gaan wonen nemen de schulden toe. Soms ontstaat er een vicieuze cirkel waar je als jongere moeilijk uitkomt. De meest voorkomende schulden zijn schulden bij de bank, de studiefinanciering, de verzekeringsmaatschappij en de mobiele provider. Daarnaast heb je wellicht ook informele schulden, zoals schulden bij vrienden, ouders of andere familie.

Is het bovenstaande herkenbaar en krijg je geen grip op je financiële situatie? Hulp Online Den Haag voorziet jongeren of ouders graag van ondersteuning of advies. Hoe ontstaan deze schulden bij veel jongeren? Vaak missen zij de financiële vaardigheden om schulden te voorkomen of op te lossen. Een gebrekkig financieel beheer of financiële onwetendheid kan leiden tot opstapeling van schulden.

Door niet vooruit te plannen of niet te sparen worden de problemen vaak vergroot. Vooral bij uitwonende jongeren nemen de schulden eerder toe. Er is immers een nieuwe situatie ontstaan waarin je zelf voor al je uitgaven en inkomsten verantwoordelijk bent. Dit gaat de ene jongere beter af dan de andere. Niet iedereen heeft goed ontwikkelde financiële vaardigheden die soms van huis uit zijn meegegeven.

Merk je dat je schulden vervelende gevolgen hebben? Neemt de stress toe en moet je door je schulden meer en harder werken naast je studie? Kun je door je schulden geen noodzakelijke aankopen doen? Wellicht is het tijd om je situatie of die van je kind te bespreken met een onafhankelijke partij. De professionals van Hulp Online beantwoorden graag je vragen en nemen je financiële situatie met je door.

Tip! Onze Bibliotheek kun je raadplegen wanneer je een Online Dossier aanmaakt. Daar vind je ook een Excel sheet die je als kasboek kunt gebruiken voor het bijhouden van financiën en administratie.


Delen: