Omgaan met agressie in een relatie

Veel relaties beginnen hoopvol, maar soms verslechtert de communicatie en ontstaan er vaker ruzies. In het ergste geval gaan de ruzies ook gepaard met agressie. Dit kan zowel verbale agressie zijn als fysieke agressie of een combinatie van beide. Heb je ook last van agressie in je relatie? Gebruikt je partner verbale agressie zoals beledigen, schelden of andere psychische druk? Of ben je fysiek het slachtoffer van agressie? Word je geslagen door je partner? Omgaan met agressie in een relatie is heel moeilijk. Vaak zijn er bepaalde patronen en vanzelfsprekendheden ontstaan, waardoor het lastig is opnieuw je grenzen te stellen. Bovendien als je samenleeft, dan kom je elkaar dagelijks tegen. Ook de mogelijkheid of de dreiging van agressie is verstikkend en stressvol.

De aanwezigheid van agressie in een relatie zorgt vaak ook voor nieuwe problemen. Behalve fysieke klachten en psychische klachten resulteert agressie of dreigende agressie ook in stress. Heb je het gevoel dat je er alleen voor staat? Weet je niet hoe je de situatie kan veranderen? Je kunt bij ons je verhaal kwijt. En meer dan dat. Wij gaan intensief met je in gesprek om jouw situatie goed in kaart te brengen. Vervolgens kijken we samen welke maatregelen je kunt nemen om de agressie in je relatie een halt toe te roepen.

Elk persoon en elke situatie is anders. Er is dus geen kant en klaar antwoord met een eenduidige oplossing. Belangrijke vragen zijn: ‘Om wat voor agressie gaat het in jouw relatie?  Hoe vaak komt de agressie voor en hoe ontstaat de agressie? Kun je er met je partner over praten? Heb je al eerder hulp gezocht en maatregelen genomen?’ Vervolgens maken we samen met jou een plan om de situatie te verbeteren.

Wil je liever anoniem contact hebben? Bij ons kan dat ook. Neem contact op via onze chat of mail. Zie ook onze gerelateerde pagina’s:  ‘Omgaan met psychische stoornis in een relatie’, ‘Ruzie in een relatie’, ‘Scheiding’ en ‘Verbeter jullie relatie’.


Delen: