Home /

Voorwaarden klachtenregeling

Hulp Online Den Haag van Xtra heeft op een aantal gebieden regelingen getroffen om de kwaliteit van het werk zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Klachtenregeling

Het is uiteraard mogelijk dat je niet tevreden bent over de omgangsvormen van Online Hulp Den Haag / Xtra, over de privacybescherming of over de uitvoering van de hulpverlening.

Meld je bezwaar of klacht!

Dat stelt ons in staat de dienstverlening aan jou en andere klanten te verbeteren.
Klachten kunnen tot drie maanden na de gebeurtenis worden gemeld.

Je kunt je bezwaar of klacht op verschillende manieren indienen.

1. Als eerste raden we je aan om je probleem met de betreffende medewerker(s) te bespreken. Misschien heeft de medewerker er geen idee van, dat je ergens ontevreden over bent en verbetert de situatie als hij/zij daarop gewezen wordt. In veel gevallen is het probleem op deze manier op te lossen.

Lukt het niet om in dit gesprek tot een voor jou bevredigende oplossing te komen, dan kun je contact opnemen met de leidinggevende van de betreffende medewerker(ster).

2. Mocht je ook in het gesprek met de leidinggevende niet tot een bevredigende oplossing komen, kun je de klacht indienen conform de klachtenregeling voor externen van Xtra. Je dient je klacht in ter attentie van de directie van Xtra. Deze zal, in overleg met de medewerker en leidinggevende, zo snel mogelijk een oplossing proberen te vinden of een uitspraak doen waarmee je kunt instemmen. Lukt dat niet, dan wordt je klacht behandeld door de onafhankelijke klachtencommissie. Je wordt daarover geïnformeerd. De klachtencommissie doet binnen 30 dagen uitspraak.

Is je klacht na de uitspraak niet opgelost, dan kunt je in beroep gaan bij de Landelijke Beroepscommissie van de werkgeversorganisatie MO-Groep.

Een schriftelijke klacht kun je richten aan:

Xtra Welzijn
t.a.v. de Directie AMW
Zichtenburglaan 260
2544 EB Den Haag

Voor informatie over de klachtenprocedure van Xtra kun je bellen met 070 366 08 01 of mailen naar info@xtra.nl.

 

 

Delen: