Home /

Voorwaarden privacy

1. Gedragscode
Wij hebben een gedragscode. Daarin staat onder meer beschreven hoe we met dossiers en inzage omgaan. Hieronder lees je hoe we dat geregeld hebben.

2. Rechten betrokkene
Iedere betrokkene (persoon van wie Xtra gegevens heeft vastgelegd), heeft recht op inzage in en informatie. Iedere betrokkene heeft recht op inzage in alle gegevens die op hem zelf betrekking hebben. En ook op informatie over deze gegevens. Dit geldt niet in de volgende gevallen:
• Zwaarwegende privacybelangen van iemand anders worden geschaad.
• Inzage is in strijd met de dienstverlening aan een cliënt van Xtra.

Wanneer een cliënt gaat scheiden, zijn er soms gesprekken met het echtpaar samen. Als één van de partners vraagt om inzage in het dossier of stukken uit het dossier, dan moet de andere (ex-) partner hiervoor toestemming geven.
Overigens valt onder ‘recht op inzage’ ook het recht op een kopie van de gegevens.
De betrokkene heeft er recht op dat feitelijk onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat overbodige gegevens worden afgeschermd of vernietigd. Is hij het niet eens met een mening of een oordeel over hem, dan heeft hij er recht op dat zijn eigen verklaring daarover ook in het bestand wordt opgenomen.

De betrokkene kan een klacht indienen conform de klachtenregeling voor externen van Xtra over de manier waarop Xtra zijn gegevens heeft verwerkt.

3. Positie jeugdige cliënt en wettelijke vertegenwoordiger(s)
Als een cliënt 16 jaar of ouder is, dan gelden voor hem zelf de rechten in het privacyreglement. Dat zijn: toestemming geven, informatie en inzage, correctie en klacht. Is de cliënt jonger dan 12 jaar, dan gelden deze rechten voor de wettelijke vertegenwoordiger(s), dat zijn de ouders of de voogd. Als de cliënt 12 tot 16 jaar is, dan gelden de rechten voor hem en zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) samen.
De rechten uit het privacyreglement gelden voor beide ouders apart, als de cliënt jonger is dan 16 jaar en gescheiden ouders heeft. Bijvoorbeeld toestemming voor het uitwisselen van gegevens met derden wordt aan beide ouders gevraagd. Als er sprake is van een (v)echtscheiding waardoor de cliënt niet van beide ouders toestemming kan krijgen, dat kan op grond van Beroep van overmacht toch worden gehandeld.
Bovenstaande vertegenwoordiging geldt voor alle rechten uit het privacyreglement zoals ze hierboven beschreven staan: toestemming geven, informatie- en inzagerecht, correctie- en klachtrecht.

4. Google Analytics
“Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

 

 

Delen: